محصولات CMO

محصولات شیر اسپانیایی CMO

امروزه شرکت CMO اسپانیا به عنوان طراح و تولید کننده شیرهای استاندارد و شیر های خاص شناخته میشود.  شرکت CMO محدوده کاملی از شیرهای صنعتی خاص و استاندارد را تولید میکند.
این شرکت در سال 1993 تاسیس گردید، موسسان این شرکت سابقه ای 40 ساله در طراحی و تولید انواع شیرهای صنعتی دارند، این تجربه عامل گسترش پیوسته تولیدات شرکت CMO شده است.

محصولات CMO – شیر اسپانیایی CMO – شیر CMO