دمپرهای گرد

دمپر های صنعتی گرد

دمپر صنعتی  گرد دیسکی در صنایع نفت وگاز وپتروشیمی، نیروگاه های اتمی، صنایع سنگین ساختمانهای اداری، مسکونی وکارخانه ها قابل استفاده می باشد.
این نوع دمپر مخصوص کانال های گرد می باشندکه بیشتر امکان باز ویا بسته کردن مسیر جریان هوا را میسر می سازند.
دمپرهای گرد به دوصورت دمپر گرد دیسکی ویا دمپرگرد چند پره می باشند.
این نوع دمپر برای کانال های قابل انعطاف (Flexible) پیشنهاد نمی شوند.
عمق این دمپر معمولا برابر با قطر آن می باشد.

قابلیت های دمپر صنعتی  گرد دیسکی:
قابل ساخت از جنس ورق کربن استیل ،ورق گالوانیزه ، ورق آلومینیوم واستنلس استیل
قابلیت ساخت درابعاد مختلف متناسب باشرایط عملکرد وسفارش (حداقل سایز ساخت ،قطر 10 سانتی متر می باشد.)
قابل ساخت دردوشکل دستی وموتوری
قابلیت نصب موتور به همراه ترموستات (کنترل دما هوا)
یا پتانسیومتر(کنترل حجم هوا) یا ریموت برای بازوبسته شدن دمپروکنترل جهت هوادهی آن
قابلیت استفاده ازپوشش اپوکسی برای محیط های با خورندگی بالا