شیر گیوتینی

شیر چاقویی SERIE U

شیر چاقویی SERIE U
نایف گیت ولو شیر گیوتینی (شیر چاقویی) دو جهته ، با بدنه یک تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت . نرخ جریان بالا با افت فشار کم.
کاربرد شیر چاقویی (نایف گیت ولو) :

مناسب جهت انتقال سیال با حداکثر 6% مواد جامد.
مناسب برای صنایع معدنی، شیمیایی، غذایی و نیروگاهی

سایز :
سایزهای استاندارد از DN80 تا DN800
سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش
فشار کاری:

From DN 50 to DN 125: 10 (kg/cm2)
DN 150: 8 (kg/cm2)
DN 200: 7 (kg/cm2)
From DN 250 to DN […]

Learn More

شیر چاقویی یک طرفه SERIE TD

نایف گیت ولو یک جهته ، با بدنه دو تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت. سریع باز شو به کمک کیت دو تکه.
کاربرد:

مناسب برای کاربرد در اکثر صنایع مخصوصا جابجایی سیال همراه پالپ.

سایز:
سایزهای استاندارد از DN80 تا DN1200
سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش
فشار کاری:

DN50 a DN250  10 kg/cm2
DN300 a DN400  6 kg/cm2
DN450  5 kg/cm
DN500 a DN600  4 kg/cm
DN700  3 kg/cm
DN800 a DN1200  2 kg/cm

Learn More

شیر چاقویی SERIE GL

نایف گیت ولو دو جهته، با بدنه یک تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت با اسلیوهای لاستیکی و گیت استیل ضد زنگ.
کاربرد:

مناسب برای صنایع معدنی و خطوط انتقال سیال به همراه مواد معدنی، انتقال فاضلاب و یا سیالات حاوی مواد ساینده.
مناسب برای صنایع معدنی، شیمیایی، غذایی و نیروگاهی

سایز:
سایزهای استاندارد از DN80 تا DN1400
سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش
فشار کاری:

DN50 a DN600 10 kg/cm2
DN700 a DN1400 6 kg/cm2

Learn More

SERIE GH

نایف گیت ولو دو جهته، با بدنه یک تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت با اسلیوهای لاستیکی.
کاربرد:

مناسب برای صنایع معدنی و خطوط انتقال سیال به همراه مواد معدنی، انتقال فاضلاب و یا سیالات حاوی مواد ساینده.
مناسب برای صنایع معدنی، شیمیایی، غذایی و نیروگاهی

سایز:
سایزهای استاندارد از DN80 تا DN900
سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش
فشار کاری:

Maximum PN ND80 to ND900 21 kg/cm2 = 300 psi

Learn More

SERIE GA

نایف گیت ولو یک جهته، با بدنه یک تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت. فولاد ضد زنگ و گیت کاندوییتی. مناسب برای انتهای خط.
کاربرد:

مناسب برای صنایع معدنی و خطوط انتقال سیال به همراه مواد معدنی، انتقال فاضلاب و یا سیالات حاوی مواد ساینده.
مناسب برای صنایع معدنی، شیمیایی، غذایی و نیروگاهی

سایز:
سایزهای استاندارد از DN50 تا DN1500
سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش
فشار کاری:

DN50 a DN600 10 kg/cm2
DN700 a DN1400 6 kg/cm2
DN1500 2 Kg/cm²

Learn More

شیر چاقویی SERIE K

نایف گیت ولو یک جهته، بدنه یک تکه ریخته گری.
کاربرد:
گیت ولو جهت سیالات تمیز و سیالات دارای کنستانتره و یا حداکثر 5% ذرات جامد.

صنایع کاغذ سازی
صنایع شیمیایی
صنایع غذایی
معادن

سایز:
از DN 50 تا DN 2000
سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش
فشار کاری:

ND50 to ND150: 10kg/cm2
ND200: 8kg/cm2
ND250 to ND300: 6kg/cm2
ND350 to ND400: 5kg/cm2
ND450 to ND600: 3kg/cm2
ND700 to ND1400: 2kg/cm2

Learn More

Serie B

نایف گیت ولو ، ویفری دو جهته ، با بدنه دو تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت. نرخ جریان بالا با افت فشار کم.
کاربرد:

مناسب برای سیالات با حداکثر 8% ذرات معلق
صنایع کاغذ سازی
تصفیه فاضلاب
معدن
صنایع شیمیایی
صنایع غذایی

سایز:
سایزهای استاندارد از DN50 تا DN2000
سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش
فشار کاری:

From DN 50 to DN 125: 10 (kg/cm2)
DN 150: 8 (kg/cm2)
DN 200: 7 (kg/cm2)
From DN 250 to DN 300: 5 (kg/cm2)
From DN 350 to DN 400: 4 (kg/cm2)
From DN 450 to DN 600: […]

Learn More