شیر کنترل

SERIE E

نایف گیت ولو، ویفری یک جهته، با بدنه دو تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت، ورودی گرد و خروجی چهار گوش. نرخ جریان بالا با افت فشار کم.
کاربرد:

مناسب برای شرایط خیلی سخت و سیالات حاوی ذرات جامد زیاد.
بسیار مناسب برای صنایع بازیافت کاغذ، مخصوصا زمانی که همراه پالپ ذرات جامد زیادی مثل فلزات و سنگ در جریان است.
بهترین حالت برای نصب این ولو افقی است. خروجی چهار گوش ولو از ورودی آن بزرگتر است و تحت این شرایط […]

Learn More