شیر ویفری

SERIE FK

نایف گیت ولو، ویفری یک جهته، با بدنه یک تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت. نرخ جریان بالا با افت فشار کم.قسمت پایین ولو دو عدد مجرا برای تخلیه مواد همراه سیال تعبیه شده است.
کاربرد:

مناسب برای جریان محصولات خشک نظیر پودرها صنعتی و گرانول میشود. این ولو بطور کامل نسبت به بیرون آببندی شده است و برای مواد سمی و خطرناک مناسب است.
عموما بصورت افقی برای تخلیه پودر و گرانول نصب میشود.
مناسب برای صنایع معدنی، شیمیایی، غذایی، نیروگاهی […]

Learn More

Serie B

نایف گیت ولو ، ویفری دو جهته ، با بدنه دو تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت. نرخ جریان بالا با افت فشار کم.
کاربرد:

مناسب برای سیالات با حداکثر 8% ذرات معلق
صنایع کاغذ سازی
تصفیه فاضلاب
معدن
صنایع شیمیایی
صنایع غذایی

سایز:
سایزهای استاندارد از DN50 تا DN2000
سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش
فشار کاری:

From DN 50 to DN 125: 10 (kg/cm2)
DN 150: 8 (kg/cm2)
DN 200: 7 (kg/cm2)
From DN 250 to DN 300: 5 (kg/cm2)
From DN 350 to DN 400: 4 (kg/cm2)
From DN 450 to DN 600: […]

Learn More