شیر صنعتی

SERIE W 3/4

ولو سه یا چهار راهه فلنج دار، با بدنه یک تکه ریخته گری شده.
کاربرد:

ولو سه یا چهار راهه مخصوص صنایع کاغذ سازی طراحی شده است.

سایز:
سایزهای استاندارد از DN50 تا DN300
سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش
فشار کاری:

From DN50 to DN125: 10 (kg/cm2)
DN150 : 8 (kg/cm2)
DN200: 7 (kg/cm2)
From DN250 to DN300: 5 (kg/cm2)
From DN350 to DN400: 4 (kg/cm2)

Learn More

SERIE FK

نایف گیت ولو، ویفری یک جهته، با بدنه یک تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت. نرخ جریان بالا با افت فشار کم.قسمت پایین ولو دو عدد مجرا برای تخلیه مواد همراه سیال تعبیه شده است.
کاربرد:

مناسب برای جریان محصولات خشک نظیر پودرها صنعتی و گرانول میشود. این ولو بطور کامل نسبت به بیرون آببندی شده است و برای مواد سمی و خطرناک مناسب است.
عموما بصورت افقی برای تخلیه پودر و گرانول نصب میشود.
مناسب برای صنایع معدنی، شیمیایی، غذایی، نیروگاهی […]

Learn More

SERIE E

نایف گیت ولو، ویفری یک جهته، با بدنه دو تکه ریخته گری شده و راهنمای گیت، ورودی گرد و خروجی چهار گوش. نرخ جریان بالا با افت فشار کم.
کاربرد:

مناسب برای شرایط خیلی سخت و سیالات حاوی ذرات جامد زیاد.
بسیار مناسب برای صنایع بازیافت کاغذ، مخصوصا زمانی که همراه پالپ ذرات جامد زیادی مثل فلزات و سنگ در جریان است.
بهترین حالت برای نصب این ولو افقی است. خروجی چهار گوش ولو از ورودی آن بزرگتر است و تحت این شرایط […]

Learn More