تصفیه آب

تجهیزات تصفیه آب صنعتی ، شیر آلات صنعتی ، شیر تصفه آب ، دریچه های سیالات

Serie CG

ولو با دریچه دورانی حول محور عمودی.

دریچه برای منحرف کردن جریان طراحی شده است.
با دریچه مربع یا مستطیل

کاربرد:
تصفیه فاضلاب
آبیاری
ایستگاههای برق آبی
خطوط لوله
سایز:
از 500×500 mm تا 3000×3000 mm
سایزهای بزرگتر مطابق سفارش.

Learn More

Serie CA

دریچه برای سیالات تمیز و حاوی ذرات جامد. قابل ساخت با سطح مقطع مربع و مستطیل. یک طرفه و دو طرفه.
کاربرد:
قابل استفاده در کانالهای رو باز.
سایز:
از 150×150 mm تا 3000×3000 mm
سایزهای بزرگتر مطابق سفارش.

Learn More