ولو فلنج دار

SERIE W 3/4

ولو سه یا چهار راهه فلنج دار، با بدنه یک تکه ریخته گری شده.
کاربرد:

ولو سه یا چهار راهه مخصوص صنایع کاغذ سازی طراحی شده است.

سایز:
سایزهای استاندارد از DN50 تا DN300
سایزهای بزرگتر بر اساس سفارش
فشار کاری:

From DN50 to DN125: 10 (kg/cm2)
DN150 : 8 (kg/cm2)
DN200: 7 (kg/cm2)
From DN250 to DN300: 5 (kg/cm2)
From DN350 to DN400: 4 (kg/cm2)

Learn More

ولو نمونه برداری SERIE TM

ولو نمونه برداری با سیت مخروطی ، با بدنه یک تکه ریخته گری شده و فلنج انتهایی. جنس فولاد ضد زنگ AISI316
کاربرد:

نمونه برداری از خطوط لوله:

صنایع کاغذ سازی
صنایع غذایی و نوشیدنی
پساب

سایز:

DN4

فشار کاری:

10 (kg/cm2)

Learn More